Om oss

På sina många resor över världen och till de olika urbefolkningarna har Marcos upplevt den djupgående traditionen av rökelser. Hur rökelser används för att rena och hela själen. Där bandet mellan naturen, människan och det spirituella är som starkast. Rökelsen får många funktioner men är oavsett kontinent en länk mellan det spirituella och själen.

Marcos har idag en aktiv verksamhet i Nepal där det finns galleri för aspirerande konstnärer, butiker, kafeer och restauranger. Han är där flera gånger om året och det är också i Nepal som stora delar av sortimentet kommer ifrån. Ett sortiment som ständigt växer och utvecklas efter varje resa.

Bandet mellan Nepal och det spirituella är starkt och många använder sig av rlökelser för en god spirituell hälsa. Tillverkningen sker lokalt, oftast i det egna hemmet där hela familjen deltar i tillverkningen som kvällssyssla. Det är ett autentiskt hantverk som är en del av det nationella arvet i Nepal.

För att lyfta fram detta hantverk har Marcos en egen rökelse - Yetkha Incense som han tillsammans med sina vänner i Nepal, tillverkar och utvecklar. Det är en helt naturlig rökelse som tillverkas från grunden upp i Nepalesisk anda men med inslag från olika världsdelar och deras traditioner.

  • Palo Santo - Trä som används av urbefolkningen i stora delar av Sydamerika.
  • White Sage - Vit salvia som används av urbefolkningen i Nordamerika
  • Sandal Wood - Sandalträ som används i Indien och andra hinduistiska och budisktiska länder
  • Jatamansi - Nardusört som växer på höga höjder i de Himalyanska bergen
  • Red Cedar - Träd som växer i nordamerika och används av urbefolkningen
  • Traditional - En traditionell örtblandningen som används av nepaleser sedan antiken

Yetkha Incense är en unik serie rökelse som sammanflätar världens många rökelsetraditioner och urbefolkningar. Den är utformad som reprökelse, en mycket djupt rotad Nepalesisk tradition och utförande.

Vill man uppnå spirituell hälsa från olika delar av världen på ett nepalesiskt vis är Yetkha Incense helt rätt för dig. Det blir en ny och unik upplevelse där du kan uppleva flera hundra år av rökelsetradition från olika kontinenter.

Marcos Bearcub

Marcos har länge jobbat med produkter från Nepal och har genom sin verksamhet i landet lärt känna landets traditioner.

Nepal

Nepal är ett land med unika utmaningar och där skolgång är ett privilegium. Alla rökelser som vi säljer har en etisk produktion och vi tar vårt sociala ansvar.

Yetkha Incense

Den egna rökelsen med inslag från världens olika urbefolkningar och naturreligioner.

Köp